Namai » Karaimai ir totoriai » Karaimai ir totoriai » Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949)

Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949)

Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949)

Užveskite pelę

Juozas Tallat-Kelpša (1889–1949). Kompozitorius, kilęs iš senųjų totorių bajorų. 1916 m. baigęs Peterburgo konservatoriją, buvo pašauktas atlikti karinę prievolę. Stojo tarnauti į Vakarų fronto susisiekimo viršininko valdybą. Baigė Technikų ir dešimtininkų parengimo karo kelių darbams kursus. Rusijoje kilus revoliuciniam sąjūdžiui, iš karo tarnybos atleistas. [1949]. LMAVB RSS, Fg.1-713.